top of page
albano.JPG

Upptäck branschen

Följ med nedan!

1100px_campus_albano_parkc_.jpg

Akademiska Hus

Albano Albanova

 

Välkommen till campus Albano och AlbaNova! Om du går vidare hittar du information om vad som händer i området.

 

Ett stenkast från Stockholms city i världens första nationalstadspark, i skärningspunkten mellan Stockholms universitet, KTH och Karolinska Institutet ligger området Albano. 2015 togs första spadtaget för området som ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm och bildar ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för studenter och forskare vid Stockholms universitet och KTH. Här byggs också cirka 1 000 studentbostäder och lokaler för kommersiell service. Området beräknas stå klart 2023.

Byggmästareföreningen

Ett hus blir till

”Ett hus blir till” är producerat av Stockholms Byggmästareförening. Syftet är att visa vilka etapper som måste klaras av innan ett hus är inflyttningsklart, och några av alla yrkesgrupper som är involverade i processen. Konceptet presenterades för första gången på boutställningen Annedal2012.

Stockholms Byggmästareförening är branschorganisationen för bygg-, anläggnings- och specialföretag i Stockholm. Föreningen har cirka 850 medlemmar, varav de flesta är små och medelstora företag. Stockholms Byggmästareförening samverkar med Byggföretagen, som är den rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisationen.

start@2x-646x574.jpg
Lantmäteriet.jpg

Lantmäteriet

Grunden till allt

Vi på Lantmäteriet har koll på varenda plats i Sverige. Vi kartlägger verkligheten, sätter gränserna och håller reda på ägandet.

Hos oss får du information och dokumentation om Sveriges geografi och fastigheter. Vi hjälper till när du vill stycka av en tomt eller på andra sätt förändra fastighetsgränser. Det är också till oss du vänder dig med din ansökan om lagfart för att registrera dig som ägare av en fastighet.

Utan dessa insatser kan inte ett samhälle fungera. Så när vi säger ”Grunden till allt” är det en beskrivning av vad Lantmäteriet har att tillföra. Vi är inte ensamma om att utföra viktiga samhällsfunktioner. Men vi är en av dem som ger helt avgörande bidrag.

Trafikverket

E4 Förbifart Stockholm

 

E4 Förbifart Stockholm är en viktig pusselbit för att skapa en tillgänglig Stockholmsregion. Den nya sträckningen av E4: an binder ihop norra och södra Stockholm, vilket leder till att människor och varor kan ta nya, smidigare resvägar. Vägen avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem.

E4 Förbifart Stockholm är en 21 km lång ny sträckning av E4: an som till stora delar byggs i tunnel nära stadsmiljö. Vägen går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser ovan jord. Den går under Mälaren, genom naturreservat och nära världsarv. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel för att skona viktiga miljö- och kulturvärden. Byggtiden är cirka fjorton år med trafikstart 2030.

9017c508-b0d1-48d4-aafe-e4fa5f53bc13.jpg
road2science.png

Road2Science

Campus 2030 : Enabling systemic solutions for smart roads 

 

With the advent of smart transportation, infrastructure can no longer be seen as a static part of the solution, in which possible ‘smart’ IT components are merely placed within the body/surface of the road. Nor can ‘the road’ and it associated industry longer be operating as a separate part of the transport equation, as more integrated road solutions are needed. This change towards more complex solutions and partnerships has to be managed. For this reason, in the heart of the KTH campus, Campus2030 will enable innovative partnerships towards sustainable systemic solutions of smart roads. The project, building upon existing tools and expertise, launches a Digital Twin of KTHs road infrastructure that includes an augmented reality (AR) experience on campus to stimulate interaction with an open smart road digital platform developed in the project.

bottom of page