top of page
Lisa Johansson

Träffa Lisa Johansson, Affärsingenjör

Träffa Karolina Landgärds, Student

Karolina Landgärds

Träffa Sofia Andersson, Fastighetsmäklare

Sofia Andersson

Träffa Axel Ericsson, Trafikanalytiker

Axel Ericsson

Träffa Ninnie Tägtström, Student

Ninnie Tägström

Träffa Julia Nordholm, Student

Julia Nordholm Arkitekt

Träffa Lisa Enbom, Arkitekt

Lisa Enbom

Träffa Emil Nygren, Student

Emil Nygren

Träffa Johan Bexhorn, Student

Joha Bexhorn

Träffa Caroline Svärd, Student

Studerar Samhällsbyggnad, civilingenjör 300 hp 

  Masterprogram Fastigheter och byggande

Caroline Svärd

Träffa Oskar Sundström, Student

Oskar Sundström
bottom of page