top of page
Upptäck branschen framtidsbyggarna

Upptäck branschen

Följ med nedan!

Trafikverket

Det är trångt i spåren samtidigt som fler vill åka tåg och mer gods behöver transporteras. Med Ostlänken ökar vi kapaciteten och gör plats för fler persontåg och godset får ökat utrymme på den befintliga järnvägen. 

Fler spår skapar kortare restider, punktligare tåg och en större möjlighet för dig att bo, arbeta och studera där du vill. Det gör det också lättare att resa hållbart. 

trafikverket.jpg
start@2x-646x574.jpg

Stockholms Byggmästareförening & Byggföretagen

Ett hus blir till

”Ett hus blir till” är producerat av Stockholms Byggmästareförening. Syftet är att visa vilka etapper som måste klaras av innan ett hus är inflyttningsklart, och några av alla yrkesgrupper som är involverade i processen. Konceptet presenterades för första gången på boutställningen Annedal2012.

Stockholms Byggmästareförening är branschorganisationen för bygg-, anläggnings- och specialföretag i Stockholm. Föreningen har cirka 850 medlemmar, varav de flesta är små och medelstora företag. Stockholms Byggmästareförening samverkar med Byggföretagen, som är den rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisationen.

Road2Science 

 

Till följd av klimatförändringar, snabb teknikutveckling och allt tyngre trafik på landets vägar samt står framtidens vägnät inför stora prövningar. Syftet med  Kompetenscentrum Vägteknik är att genom samlad kunskapsinhämtning och kompetensutveckling säkerställa möjligheten att bygga en stabil infrastruktur och ett vägnät som klarar dessa utmaningar, nu och i framtiden. 

Centrumets forskning är uppbyggd kring följande områden: digitalisering, automatisering och elektrifiering för en modern väginfrastruktur, tillståndsbedömning och nedbrytningsmodeller, hälso-, miljö- och klimateffekter samt hållbara och resurseffektiva vägar. 

Road2Science.png
Samhällsbyggnad.jpeg

Samhällsbyggarna

Föreningen för dig som bygger, utvecklar & förvaltar samhället

Samhällsbyggarna är föreningen för alla som utvecklar, bygger och förvaltar samhället med medlemmar som har spetskompetenser inom samhällsbyggandets alla delar. Föreningen är ett rikstäckande nätverk med lokal förankring. Tack vare medlemmars engagemang i olika regioner skapas lokala mötesplatser runt om i hela Sverige - från norr till söder.

Samhällsbyggarna ger ut tidningen Samhällsbyggaren som tar ett helhetsgrepp och för samman alla de olika områdena inom samhällsbyggandet. Det innebär ett fördjupande grepp om sådant som är på tapeten – oavsett om det handlar om digitalisering, hållbarhetsfrågor, infrastruktursatsningar eller politik och lagstiftningsfrågor. Upptäck spännande nyheter och innovationer inom samhällsbyggnadsbranschen i tidningen Samhällsbyggaren!

Open House Stockholm

Festivalen som öppnar staden

Upptäck samhällsbyggnadsbranschen och lär dig mer om arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor när det internationella festivalen Open House slår upp sina dörrar i Stockholm. 

Helgen 4 - 6 oktober bjuds du in till gratis guidade visningar av spännande byggnader och platser i hela Storstockholmsområdet. Här får du träffa arkitekter, fastighetsägare, stadsplanerare, entreprenörer, kommunrepresentanter mm 

Kanske har du alltid velta titta in i den Kungliga Väntsalen i Stockholms centralstation eller följa med på en spännande stadsvandring i ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt. 

Vad vill du upptäcka under årets Open House Stockholm?

OH.jpeg
bottom of page