top of page

Du kan förändra framtiden som student på KTH
        Ansökan stänger om:

Samhällsbyggnad

Vad är

Civilingenjörsutbildningen inom Samhällsbyggnad passar dig som vill leda arbetet med att planera, bygga, utveckla och förvalta framtidens hållbara samhälle. Programmet har utvecklats efter de behov som efterfrågas i samhället i nära samarbete med branschen. De kunskaper i teknik, ekonomi, juridik och planering du får med dig öppnar många dörrar till det spännande samhällsbyggnadsområdet.

Samhällsbyggnad, 300 hp

Samhällsbyggnad är en bransch i ständig utveckling. Allt fler människor flyttar idag till storstäder och år 2050 beräknas 60 % av jordens befolkning vara stadsbor. Även landsbygden utvecklas för att passa framtidens människor. Det kräver mängder av nya bostäder och infrastruktur. Det ställer också frågor om vem staden är till för och hur den ska utformas för att passa alla. Byggnader och samhällen behöver skapas både på ett klimatneutralt sätt och för att garantera social hållbarhet med hänsyn till mångfald och inkludering. Det alltmer digitala samhället ställer nya krav. Inom samhällsbyggnad finns många spännande utmaningar och stora möjligheter att skapa kreativa lösningar för en hållbar framtid.

Hör Ninnie Tägtström och Axel Ericsson om

Samhällsbyggnad, 300 hp

Arkitektur, 300 hp

Arkitektur handlar om allt mänskligt byggande och formgivande av miljön runt omkring oss. En viktig uppgift för arkitekter är att skapa hållbara livsmiljöer i en tid där vi måste minska vår miljöpåverkan och anpassa våra samhällen efter en växande befolkning och ett förändrat klimat. Det sker en snabb utveckling inom globalisering, urbanisering och digitalisering som ger arkitekter spännande utmaningar för en lång tid framöver. Exempelvis beräknas 70% av jordens befolkning bo i städer om 50 år, vilket kräver utformande av nya stadsmiljöer där arkitekten har en viktig uppgift i att se till att staden är till för alla.

Hör Julia Nordholm och Lisa Enbom om Arkitektur, 300 hp

Vad är

Arkitektur

Under utbildningen är det centrala ämnet arkitektur. Du får lösa arkitekturuppgifter i projektform och utöver det läser du kurser i arkitekturens teori och historia, arkitekturteknik och konstnärliga ämnen. Arkitektutbildningen är organiserad i tre år på grundnivå följt av två fördjupningsår på avancerad nivå.

Vad är

Byggteknik och design

Högskoleingenjörsprogrammet inom Byggteknik och design på KTH ger dig möjlighet att vara med och forma Sveriges framtida byggnader och infrastruktur. Du får en vetenskaplig grund och djupa kunskaper inom bygg och infrastruktur för att kunna delta i byggandet av det hållbara samhället. Utbildningen förbereder dig för kvalificerat arbete inom samhällsbyggnadssektorn och har en direkt koppling till näringslivet.

Byggteknik och design, 180 hp

Stora förändringar sker inom byggbranschen. Digitalisering, en växande befolkning och nya perspektiv på hållbarhet öppnar för nya möjligheter och utmaningar. Vi blir fler personer som ska bo på samma yta och ett förändrat klimat ställer nya krav på våra städer och samhällen. Hur stora/höga byggnader kan vi bygga utan att inverka för mycket på den sociala och ekologiska hållbarheten? Hur kan digitala verktyg användas för att optimera arbetet? På programmet i Byggteknik och design får du de verktyg du behöver för att kunna ta dig an de spännande utmaningarna.  

Hör Lisa Johansson om Byggteknik och Design, 180 hp

Fastighet och finans, 180 hp

Fastighetsbranschen är under utveckling med ökad digitalisering och omställning till miljövänliga material och system. Sverige har haft en hög byggtakt under den senaste tiden och fastigheter utgör landets största förmögenhetstillgång. Hur påverkar fastighetsmarknaden den finansiella marknaden och vice versa? Vad händer när fastighetspriserna går upp och hur påverkar den cykliska ekonomiska utvecklingen byggandet av nya bostäder? Det är frågor som påverkar inte bara samhället utan de flesta människors vardag. Med kunskaper om hur områdena fastigheter och finans samverkar har du verktyg för att kunna ta finansiella beslut som påverkar utvecklingen av morgondagens byggnader och samhälle.

Hör Karolina Landgärds om Fastighet & finans, 180 hp

Vad är

Fastighet och finans

Kandidatutbildningen inom Fastighet och finans på KTH passar dig som vill vara delaktig i fastighetsbranschens spännande utveckling med ny teknik och ökad miljömedvetenhet. Efter examen kan du jobba med kvalificerade uppgifter inom såväl fastighetssektorn som den finansiella sektorn. Då sektorerna integreras alltmer ligger utbildningen helt rätt i tiden.

Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling

Vad är

Kandidatutbildningen inom Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling på KTH är skräddarsydd för dig som vill jobba som mäklare eller utvecklare av fastigheter. Den stimulerar ditt samhällsintresse och lär dig att förverkliga idéer kopplat till fysiska platser. Oavsett val av inriktning får du goda karriärmöjligheter inom den spännande fastighetsbranschen. Efter examen har du möjlighet att registreras som fastighetsmäklare

Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling, 180 hp

Hur bor vi i framtiden och hur ser det ut där vi arbetar? Hur påverkas fastighetsbranschen av en växande befolkning, ny teknik för digitalisering och ökade krav på hållbarhet? Fastighetssektorn har många spännande utmaningar i att utveckla framtidens hållbara boenden och kontor. Fastighetsutveckling handlar om att identifiera och förverkliga potentialen i olika fastighetsobjekt eller områden. Fastighetsförmedling handlar om att hitta köpare samt att bistå i transaktioner för hela fastigheter, bostadsrätter, kontor och mark. Med en alltjämt ökad efterfrågan på bostäder är kunskap inom området viktig för att kunna tillgodose både människors, företags och samhällets behov.

Hör Sofia Andersson om Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling, 180 hp

bottom of page