Träffa Lisa Johansson, Affärsingenjör

Träffa Karolina Landgärds, Student

 

Träffa Sofia Andersson, Fastighetsmäklare

 

Träffa Axel Ericsson, Trafikanalytiker

 

Träffa Ninnie Tägtström, Student

 

Träffa Julia Nordholm, Student

 

Träffa Lisa Enbom, Arkitekt

 

Träffa Emil Nygren, Student

 

Träffa Johan Bexhorn, Student

 

Träffa Caroline Svärd, Student

Studerar Samhällsbyggnad, civilingenjör 300 hp 

  Masterprogram Fastigheter och byggande

 

Träffa Oskar Sundström, Student