top of page
Upptäck branschen framtidsbyggarna

Upptäck branschen

Följ med nedan!

Bjerking magasin

Bjerking

Magasin X

 

Sveriges största kontorsbyggnad med en stomme byggd helt i trä. Centralt placerad intill Resecentrum i Uppsala. Byggnaden har högsta miljöklassning inom LEED, dvs nivå Platinum.

Byggnaden bjuder på spännande tekniska lösningar. Utöver byggnadskonstruktionen i trä utnyttjar byggnaden geoenergi via bergvärme och frikyla från ett geoenergilager för att tillgodose energibehovet för tappvarmvatten-, värme-, kyl- och ventilationssystem. Solceller placeras på byggnadens takyta och fasad, vilket tillsammans med övriga energilösningar ger goda förutsättningar att nå den högsta miljöklassningen inom LEED, klass Platinum.

Vid uppförandet av Magasin X användes Bjerkings klimatfond. Fonden ska bidra till att nya lösningar och arbetssätt skapar klimatförbättringar i våra uppdrag som annars inte hade kommit till stånd. 

 

Fakta:
Miljöklassning: LEED Platinum
Beställare: Vasakronan
LOA: 11 000 m²
BTA: ca 15 700 m²

Byggmästareföreningen

Ett hus blir till

”Ett hus blir till” är producerat av Stockholms Byggmästareförening. Syftet är att visa vilka etapper som måste klaras av innan ett hus är inflyttningsklart, och några av alla yrkesgrupper som är involverade i processen. Konceptet presenterades för första gången på boutställningen Annedal2012.

Stockholms Byggmästareförening är branschorganisationen för bygg-, anläggnings- och specialföretag i Stockholm. Föreningen har cirka 850 medlemmar, varav de flesta är små och medelstora företag. Stockholms Byggmästareförening samverkar med Byggföretagen, som är den rikstäckande bransch- och arbetsgivarorganisationen.

start@2x-646x574.jpg

Bengt Dahlgren

Tomteboda - kv Posten

Tomteboda - Kv. Posten 1 i Solna (Postterminalen) från 1983 ska förändras till moderna kontors- och logistikytor.

 

Projektet omfattar en totalrenovering av alla ytor samt en uppdatering av alla tekniska system. Bengt Dahlgren har medverkat i projektet med Projektering av Luft- & Röranläggning med tillhörande teknikrum, Projektering av Styr och Övervakningssystem, Projektering av Sprinkleranläggning, Energi- och klimatberäkningar, BIM-strategi och 3D-samordning samt Miljösamordning och uppföljning BREEAM-In-Use-certifiering.

 

Tomteboda uppfördes som postterminal i början av 1980-talet. Platsen var noggrant utvald, med närhet till city, motorleder och järnväg. Läget var då, och är fortfarande, en logistisk knutpunkt. Projektet startade 2016 och byggnaden är på cirka 100 000 kvm, delvis säkerhetsklassat ombyggnadsprojekt med delvis driftsatt anläggning under byggtid.

 

Vid projektering och ombyggnation har stor hänsyn tagits till teknisk flexibilitet beträffande lokalfördelning och olika verksamhetstyper. Efterföljande hyresgästanpassningar inom fastigheten som tidigare inrymt logistikverksamhet berör moderna kontor samt funktioner som restaurangskola, postverksamhet och myndighetslokaler med höga tekniska krav.

Trafikverket

E4 Förbifart Stockholm

 

E4 Förbifart Stockholm är en viktig pusselbit för att skapa en tillgänglig Stockholmsregion. Den nya sträckningen av E4: an binder ihop norra och södra Stockholm, vilket leder till att människor och varor kan ta nya, smidigare resvägar. Vägen avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem.

E4 Förbifart Stockholm är en 21 km lång ny sträckning av E4: an som till stora delar byggs i tunnel nära stadsmiljö. Vägen går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser ovan jord. Den går under Mälaren, genom naturreservat och nära världsarv. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel för att skona viktiga miljö- och kulturvärden. Byggtiden är cirka fjorton år med trafikstart 2030.

Trafikverket Förbifart Stockholm
road2science KTH

Road2Science

KTH Road2Science kompetenscentrum bjuder dig att delta i Mentorprogram

Programmet riktar sig mot studenter på grund- och masternivå som är intresserade av att utveckla infrastrukturen i den byggda miljön. Våra mentorer har flera års relevant erfarenhet och representerar en bred skala av karriärvägar, erfarenheter, allmänna ledningsroller och expertroller och har akademiska bakgrunder i strukturell design, projektplanering, materialvetenskap, beräkningsmodellering och logistik.

I programmet finns mentorer från infrastruktursektorn, byggteknik- och materialförsörjningssektorn samt från ideella och offentliga organisationer.

JM

Hållbart samhällsbyggande

 

JMs arbete bidrar till att skapa väl fungerande samhällen för dagens och morgondagens människor; de hus JM bygger idag ska stå i minst 100 år. 

 

Socialt ansvar

Vi på JM anser också att det är viktigt att vi bidrar till ett tryggt och inkluderande samhälle. Därför anstränger vi oss för att öka jämställdhet och mångfald på företaget. Vi tar socialt ansvar. Vi gör vårt allra bästa för att hälsan ska vara god bland våra medarbetare, de som tillverkar våra byggmaterial och hos de som köper våra bostäder. Vi jobbar också aktivt mot korruption och för god affärsetik.JM vill helt enkelt vara en ansvarstagande och schysst samhällsaktör.

Hållbart Samhällsbyggande JM
KFS Huseby bruk

KFS 

Huseby bruk

KFS är specialister inom hamnar, broar, va-anläggningar och vattenkraftsdammar. I vår verksamhet ryms: ombyggnation av äldre hamnar till stadsnära bostadsområden – broreparationer och nyproduktion av broar – ombyggnation och reparation av regleringsdammar – dimensionering av sponter, stödmurar och pålgrundläggning – nya dykarledningar och renovering av vattentorn – renovering av stenvalvsbroar, stenmurskajer och vallgravar.

Intressanta frågeställningar som dyker upp i våra projekt:

  • På vilket sätt ska en 1 km lång ø1000-ledning installeras under vatten tvärs en livligt trafikerad farled?

  • Vilken kraft orsakar ett fartyg som seglar in i en kaj?

  • Är en kraftverksdamm stabil om 1 m tjock is trycker med 20 ton längs dammens krön?

  • Håller bron för sin egentyngd när vi bilar bort skadad betong?

  • Går det att köra en lastbil över den 200 år gamla stenvalvbron?

Besqab

Solna Centrum

 

Längs med Solnavägen bygger vi nu fyra nya bostadshus där 356 lägenheter och ännu fler liv kommer att rymmas. En väg som binder samman Gamla Råsunda i norr med Vasastan i söder. Två resmål, lika i både arkitektur och stadsbild, och som ligger fem minuter bort med cykel. Här ligger både tunnelbana och centrum nära, så nära som det faktiskt bara går. Och tillsammans med husen växer även butiker, caféer och restauranger fram där Solnavägen ändrar karaktär till en alléprydd stadsgata.

Besqab Solna Centrum
bottom of page